Ngày đăng: 05 - 01 -2021

      Sáng ngày 04/01/2021, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt, tổng kết sơ bộ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Trong phiên họp đầu tiên của năm 2021, Ông Văn Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã đánh giá những khó khăn, thử thách cũng như những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2020, trong đó không thể không kể đến những đóng góp của đội ngũ Cán bộ quản lý. Năm 2021, năm bản lề của Chiến lược 2021-2025, Ông tin tưởng tập thể lãnh đạo và CBCNV giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, giữ vững vị thế dẫn đầu của VITRICHEM.

      Về công tác cán bộ, tại Hội nghị, Công ty đã công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm lại cho các Đồng chí là Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng các đơn vị.

Ông Văn Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trao Quyết định Bổ nhiệm lại và tặng hoa cho các Cán bộ quản lý