Ngày đăng: 14 - 02 -2020

Ngày 18/01/2020, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Bách – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020:

  1. Kết quả SXKD năm 2019:

Năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có thuận lợi và nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty nên đã đạt được những kết quả và thành công nhất định:

  1. Công tác sản xuất

– Tổng doanh thu: 1.034 tỷ đồng

– Lợi nhuận: 70 tỷ đồng;

Năm 2019, Công ty đã tập trung nguồn lực thực hiện dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xút, thống nhất hóa 100% các dây chuyền sản xuất bằng công nghệ Membrane, chấm dứt hoàn toàn công nghệ điện phân lạc. Dự án đã chạy máy thành công vào cuối tháng 12/2019.

  1. 2. Công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất:

Phong trào sáng kiến cải tiến, tiết kiệm được triển khai sâu rộng. Trong năm 2019 có 25 giải pháp, sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi trên 16 tỷ đồng.

  1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Với mục tiêu nâng cao hiệu năng quản trị và tiếp cận với trình độ quản trị tiên tiến trên thế giới hiện nay, trong năm 2019, Công ty đã triển khai áp dụng các công nghệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới như: Hệ thống quản lý tích hợp (ISO 9001, ISO 14000 và ISO 45000), Hệ thống 5S và Hệ thống chỉ số KPI. Việc triển khai các công cụ quản lý đã nhận được sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và sự vào cuộc của tất cả các đơn vị phòng, ban, nhà máy, xưởng trong toàn Công ty.

  1. Công tác xã hội từ thiện:

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2019, Công ty đã vận động ủng hộ các quỹ từ thiện, hỗ trợ giáo dục với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Hiện nay Công ty đang nhận phụng dưỡng suốt đời 02 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức phụng dưỡng 1,5 triệu đồng/ người/ tháng.

  1. Công tác Đảng, đoàn thể:

Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Năm 2019, Đảng bộ Công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn Công ty được nhận Cờ thi đua của Công đoàn ngành Công thương Việt Nam. Đoàn thanh niên CSHCM Công ty được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II Mục tiêu năm 2020:

  1. Mục tiêu chung:

– Doanh thu đạt: 950 tỷ đồng;

– Lợi nhuận: 85 tỷ đồng;

  1. Giải pháp thực hiện:

– Một là, tập trung tối đa cho công tác thị trường nhằm tiêu thụ hết sản phẩm để vận hành các dây chuyền hoạt động với 100% công suất. Đây là giải pháp quan trọng nhất quyết định đến hiệu quả kinh doanh;

– Hai là, cân bằng clo trong sản xuất: Xây dựng các phương án thị trường cụ thể để tiêu thụ hết các sản phẩm có gốc clo (tại thị trường Miền Bắc, các sản phẩm có gốc clo cung đang lớn hơn cầu), đồng thời khẩn trương triển khai dự án chất khử trùng nước để góp phần cân bằng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

– Ba là, tiếp tục tìm mọi biện pháp giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Cụ thể là: tìm các nhà cung cấp tốt để có giá mua cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào để giảm định mức tiêu hao, có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý tránh tồn đọng vốn;

– Bốn là, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất và trong sửa chữa;

– Năm là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm duy trì sản xuất an toàn, ổn định, liên tục, làm tốt công tác môi trường, không để rò rỉ hóa chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và máy móc thiết bị…

(Tổng Giám đốc Văn Đình Hoan phát biểu tại Hội Nghị)
(Tổng Giám đốc Văn Đình Hoan phát biểu tại Hội Nghị)

Phát biểu tại Hội nghị Tổng Giám đốc Văn Đình Hoan ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong năm vừa qua, đồng thời tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Tại Hội nghị Ban lãnh đạo Công ty nhiệt liệt biểu dương và tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong SXKD  năm vừa qua.

(Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019)
(Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019)