Ngày đăng: 19 - 04 -2022

Thực hiện Kế hoạch chương trình công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, về việc triển khai tổ chức đại hội cấp cơ sở của Hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027. Vừa qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Cựu Chiến binh lần thứ IV và Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội Hội Cựu chiến binh, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Theo đó, đồng chí Đào Hoài Thanh đã trúng cử Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

(Hội Cựu Chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

Tại Đại hội Đoàn TNCS HCM, các đại biểu đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, bầu BCH ĐTN nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 đồng chí; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Triệu Thị Ngọc Giang đã trúng cử Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Văn Đình Hoan – Ủy viên BTV ĐUK DN tỉnh Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; Đồng chí Đặng Văn Bình – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK DN, Bí thư ĐTN Khối DN tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí Ban Chấp hành ĐTN Công ty khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

Một số hình ảnh tại các Đại hội và hoạt động chào mừng: