Ngày đăng: 14 - 02 -2020

Công ty CP Hoá chất Việt trì thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam – Bộ Công Thương là đơn vị sản xuất và cung cấp hóa chất cơ bản lớn nhất tại miền Bắc phục vụ cho các ngành công nghiệp với chất lượng và dịch vụ cao. VITRICHEM luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đảm bảo sự phát triển bền vững, tăng trưởng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, tập trung chú trọng nâng cao tay nghề cho người lao động, Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động của đơn vị đã nghiêm túc triển khai xây dựng, hoàn thiện và áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp IMS (Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường & An toàn sức khỏe nghề nghiệp) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngày 07/5/2019, VITRICHEM đã chính thức được DakkS (Tổ chức công nhận Quốc gia Đức) cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018
Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Đây chính là kết quả cho nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động VITRICHEM trong công tác quản lý, điều hành; là sự thể hiện cao nhất cam kết của Lãnh đạo Công ty trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, thỏa mãn yêu cầu khách hàng; tuân thủ các yêu cầu của pháp luật; ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn cho người, thiết bị trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ không ngừng cải tiến Hệ thống nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường, phấn đấu trở thành công ty sản xuất và cung cấp hóa chất cơ bản hàng đầu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu trong tương lai không xa.