Ngày đăng: 04 - 08 -2022

   Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, Nhà máy Hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã có sự phát triển bền vững, luôn là doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản có vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

   Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm và thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong công tác giáo dục. Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Công ty đã trao tặng phòng học máy tính cho trường Tiểu học Hoà Bình – Thành phố Việt Trì.

Ông Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì trao tặng phòng máy tính cho trường Tiểu học Hoà Bình trước sự chứng kiến của các thành phần có mặt của hai đơn vị