Ngày đăng: 01 - 11 -2023

BÀI DỰ THI

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

 lần thứ VIII, năm 2023

 

Tác giả: LÊ THỊ THÚY NGỌC

Bút danh: Thúy Ngọc

Năm sinh: 1984

Chức danh, đơn vị công tác: Đảng viên Chi bộ Nhà máy Hóa chất II, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Số điện thoại: 0975025012

Email: info@vitrichem.vn

Tác phẩm: “CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ”

     Nhắc đến Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì là nhắc đến con chim đầu đàn trong ngành sản xuất hóa chất. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành cùng với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, Hóa chất Việt Trì đã có biết bao đổi thay. Nhà máy Hóa chất Việt Trì được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 4/11/1959. Đúng ngày 19/5/1961, Nhà máy Hóa chất Việt Trì đã mở máy sản xuất an toàn và cho ra mẻ xút đầu tiên với công suất 1.900 tấn xút/năm. Đến nay Công ty đã hoàn thành nâng tổng công suất sản xuất Xút lên 65.000 tấn/năm, tạo tiền đề cho đà phát triển giai đoạn đến năm 2025 hướng tới là đơn vị sản xuất hóa chất cơ bản số 1 Việt Nam.

     Để đạt được những thành quả như trên phải kể đến sự đổi mới trong công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ công ty. Đảng bộ Công ty cổ phần Hóa Chất Việt Trì bao gồm hơn 70  đảng viên với 07 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Công ty luôn bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhà nước và xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua từng giai đoạn, kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn có mức tăng trưởng tốt, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng do Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ đề ra. Hiệu quả của những chủ trương đúng được minh chứng bằng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua. Tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty được đảm bảo việc làm và thu nhập, được lãnh đạo quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần nên yên tâm công tác và cống hiến cho công ty.

     Quá trình thay đổi và phát triển mạnh mẽ của Công ty từ năm 2009 đến nay. Năm 2009 sản lượng xút của Công ty là 19.000 tấn/năm nhưng đến nay sản lượng xút là 65.000 tấn/năm gấp hơn 3 lần so với 2009. Thu nhập bình quân đầu người cũng gấp lên nhiều lần. Trong quá trình đó thì sự thay đổi về diện mạo, cảnh quan môi trường cũng là một đột phá. Hiện nay Công ty cổ phần Hóa Chất Việt Trì được xây dựng sạch đẹp, gọn gàng với nhiều khuân viên cây xanh, các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn và đặt mục tiêu bảo vệ môi trương lên hàng đầu. Để làm được điều đó Đảng bộ Công ty phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn để triển khai chương trình công tác nhiệm vụ. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chiến lược đầu tư – phát triển, kế hoạch sản xuất – kinh doanh của công ty.

     Đảng bộ đã làm tốt định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định của công ty. Tham gia sắp xếp, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, giới thiệu những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của công ty. Qua đó các cấp ủy cơ sở đã ban hành các quy định, quy chế, chương trình hành động, cải tiến lề lối, phong cách làm việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở … Từ đó, đã quy tụ, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm lợi ích hợp pháp hài hòa giữa công ty và người lao động.

     Việc duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng tại Công ty cũng được quan tâm thực hiện. Nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và mục tiêu phát triển của công ty. Các cấp ủy, chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để trao đổi, phối hợp với Ban lãnh đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo sự hài hòa, ổn định tại công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động cùng với Ban lãnh đạo Công ty xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển và lớn mạnh.