Ngày đăng: 09 - 10 -2020

          Hiện nay trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm chất trợ lắng dùng cho xử lý nước sinh hoạt, nước ăn uống. Những sản phẩm nhập khẩu trôi nổi trên thị trường vẫn lưu thông ngang nhiên song song với sản phẩm chính hãng do Việt Nam sản xuất.

          Bởi vì vậy, tổ chức NSF với việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn cho sản phẩm là việc rất quan trọng đối với các sản phẩm liên quan đến việc xử lý nước sinh hoạt.

         NSF là viết tắt của National Sanitary Foundation (NSF International) là tổ chức độc lập xác minh công nhận kiểm tra và cấp chứng nhận sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

         Sản phẩm PAC bột 31% của Hóa chất Việt Trì nhận được giấy phép lưu hành của NSF thể hiện là sản phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng cũng như thể hiện trách nhiệm của nhà sản xuất các sản phẩm xử lý nước an toàn đối với sức khỏe cộng đồng.