Ngày đăng: 22 - 12 -2021
Thế kỷ 21, khoa học công nghệ trên thế giới đã có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đảng bộ và lãnh đạo Công ty xác định mục tiêu của giai đoạn chiến lược 10 năm 2010-2020 đó là: “Đổi mới công nghệ sản xuất là con đường đi duy nhất” để phát triển.      Với sự đột phá trong tư duy lãnh đạo và sáng tạo trong cách làm, đổi mới công nghệ đã thành công. Công nghệ lạc hậu đã được thay thế bằng công nghệ hiện đại, vận hành thủ công đã được hay thế bằng tự động. Công nghệ hiện đại đã tạo ra sản phẩm chất lượng cao, chi phí hợp lý và đặc biệt là rất thân thiện với môi trường.
     Đường đi đã có, lãnh đạo đã quyết tâm, người lao động đã đồng lòng, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn cần giải quyết. Đổi mới công nghệ cần có tiền, Công ty thì vốn ít, tiền ở đâu ra để đầu tư đổi mới? Đội ngũ cán bộ thì còn mang nặng tính bao cấp, một số không đáp ứng được yêu cầu; cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành chưa được tiếp cận với công nghệ tiên tiến. Vấn đề đặt ra là: lựa chọn công nghệ như thế nào để phù hợp nguồn lực hiện có.      Lịch sử sẽ ghi nhận “Hành trình 10 năm đổi mới công nghệ” của VITRICHEM đã thành công vượt mong đợi. Đổi mới công nghệ đã mang lại những thành tựu trên mọi lĩnh vực, quy mô Công ty đã có đã tăng trưởng nhảy vọt, dây chuyền thiết bị được tự động hóa ở mức rất cao, sản lượng sản xuất và doanh thu tăng gấp 5 lần, thu nhập của người lao động và nộp ngân sách cũng tăng nhiều lần. Đổi mới sẽ tạo tiền đề cho Công ty phát triển hơn trong giai đoạn chiến lược tiếp theo 2020-2030.