Ngày đăng: 31 - 12 -2021

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, công nhân viên

     Năm 2021 đã qua, nhìn lại một năm mà tất cả đất nước vừa phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh, vừa phải phát triển kinh doanh. Hóa chất Việt Trì cũng cùng chung với hoàn cảnh đó.

     Tuy nhiên, năm qua người lao động của VITRICHEM đã hăng say lao động sáng tạo, đầu tư công nghệ mới, tăng chất lượng sản phẩm, giữ vững quan hệ khách hàng. Với nỗ lực đó, chúng ta đã duy trì sản xuất cao, đảm bảo đời sống người lao động, tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện. Năm qua, có thể khẳng định rằng thành tựu mà chúng ta đạt được là toàn diện, đã giữ vững được thị phần, tạo ra sản phẩm mới, tăng trưởng sản lượng, giữ vững thương hiệu Quốc gia.

     Năm 2022, khó khăn và thuận lợi vẫn còn đan xen, đòi hỏi chúng ta phải linh hoạt trong xử lý tình huống, chớp lấy cơ hội để đạt mục tiêu kế hoạch, làm tiền đề cho những năm sau. Năm 2022, chúng ta cần phải làm thật tốt một số việc trọng tâm, đó là:

  1. Tuân thủ các nội quy của Công ty nhằm sản xuất, kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, mọi người phải giữ an toàn trong dịch bệnh. Tiếp tục quan hệ tốt với bạn hàng đồng thời nghiên cứu thị trường, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm mới và phát triển khách hàng, bán hết hàng hóa làm ra.
  2. Đầu tư sản xuất sản phẩm mới theo đúng tiến độ, tranh thủ thời cơ tăng qui mô sản xuất toàn hệ thống, đây là điều kiện tiên quyết phát triển Công ty.
  3. Tập trung đào tạo bổ sung nhằm phát triển nguồn lực con người, đáp ứng thất tốt cho những năm sau. Hơn nữa, chúng ta tiếp tục thúc đẩy văn hóa VITRICHEM.

Bước sang năm mới, thay mặt lãnh đạo Công ty, Tôi chúc toàn thể anh/chị/em trong đại gia đình VITRICHEM an toàn, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

Văn Đình Hoan, Tổng giám đốc.