Ngày đăng: 15 - 11 -2021

    THI ĐUA ĐẶC BIỆT “45 NGÀY CÒN LẠI CỦA NĂM”

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, công nhân viên

          Nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, tập trung cao nhất mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe cho người lao động, Tổng giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV của VITRICHEM cùng nhau thi đua trong dịp đặc biệt, “45 ngày còn lại của năm”.

          Với tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, hơn lúc nào hết, mỗi đơn vị, cá nhân cần phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, với phương châm “tăng tốc bù thời gian”. Trọng tâm là phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, song song với đó là sản xuất kinh doanh an toàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu với mức tăng trưởng sản xuất 105%, tiêu thụ vượt 108% Kế hoạch năm.

          Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang còn hiện hữu, chúng ta cần phải có cách thức mới về công tác bán hàng trong đại dịch. Vấn đề tiếp cận thị trường cũng như chăm sóc khách hàng của chúng ta cần phải thay đổi, nhằm chuyển tải đến hệ thống khách hàng những điều mong muốn của các bên.

         Cùng với đó, công tác an toàn VSLĐ, PCCN trong sản xuất là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Khẩu hiệu “An toàn là trên hết” lúc nào cũng đúng với mọi doanh nghiệp, mỗi cá nhân, do đó phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn là việc cần làm thường xuyên. Áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, 5S hiện hành, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tăng thêm năng lực cạnh tranh. Phát huy tinh thần tự giác và duy trì nề nếp, ý thức của mỗi cá nhân trong từng đơn vị.       

          Thời gian qua, hệ thống đánh giá, đo lường hiệu quả công việc đang được hoàn thiện, dần dần ổn định và có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn nảy sinh một số tồn tại, chưa phù hợp với thực tiễn, đề nghị Ban KPI, thủ trưởng đơn vị, xây dựng công cụ đo lường khách quan hơn nữa, quy ước đánh giá thực trạng phù hợp hơn nữa. Có như vậy, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị mới kịp thời khắc phục được tồn tại, nâng cao hiệu suất làm việc, từ đó hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

         Tiếp đến, toàn thể mọi người hãy thực hiện thật tốt Bộ quy tắc văn hóa ứng xử VITRICHEM nhằm hoàn thiện hành vi, thực thi các công việc chuyên môn, quan hệ với đồng nghiệp, với khách hàng, với cộng đồng xã hội…

         Cuối cùng, khi doanh nghiệp có thêm sản phẩm mới thì mới là điều hãnh diện, điều này nó đánh giá sự phát triển của Công ty, bởi doanh thu và lợi nhuận ngày hôm nay mới chỉ là ngắn hạn, Tổng giám đốc mong cán bộ, kỹ sư, người lao động liên quan Dự án hãy trân quý điều đó để mang tâm huyết làm cho thành hiện thực.

          Từ hôm nay, mỗi thủ trưởng đơn vị phải là đầu tàu tạo động lực, khích lệ mỗi nhân viên có ít nhất 01 giải pháp, cải tiến phương pháp, có cách làm mới tốt hơn để năng suất cao hơn. Từ đó, công việc cải tiến KAIZEN trở thành thường xuyên, liên tục hơn, nhằm thực hiện thật tốt khẩu hiệu “Thay đổi từ cách nhìn”.

Thưa toàn thể CBCNV!

Bốn mươi lăm ngày tới đây sẽ quyết định thành quả của chúng ta sau một năm đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Tổng giám đốc kêu gọi và tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mỗi người lao động trong Công ty sẽ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa Vitrichem, là nhân tố làm nên thắng lợi 2021, làm tiền đề vững chắc để VITRICHEM bước sang năm 2022 đầy tự tin và hy vọng hơn.

Trân trọng!

                                                                                                               Việt Trì, ngày 15 tháng 11 năm 2021

                                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                 Văn Đình Hoan