Tầm nhìn, sứ mệnh

  • Tầm nhìn:

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì hướng tới trở thành doanh nghiệp uy tín đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất hóa chất chuyên dụng cho ngành công nghiệp với chất lượng tiên tiến và năng xuất vượt trội.

Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực sản xuất bằng cách đầu tư máy móc và dây chuyền sản xuất mới, mở rộng hoạt động nghiên cứu để cho ra đời các sản phẩm hóa chất thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các đối tác và hướng tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

  • Sứ mệnh:

“Tăng trưởng sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường” – Đây chính là phương châm hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Sứ mệnh xuyên suốt này chính là động lực để chúng tôi không ngừng nghiên cứu phát triển các sản phẩm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đem lại giá trị cho cộng đồng, xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương.