Ngày đăng: 14 - 02 -2020

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể các nhân thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khác 2/9; 60 năm ngày khởi công xây dựng Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (01/11/1959 – 04/11/2019), Tổng giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua “Sản xuất an toàn – Lao động sáng tạo – 5S sẵn sàng”

          Mục đích của phong trào thi đua:

          Nhằm động viên tinh thần toàn thể CBCNV Công ty phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua sản xuất với mục tiêu

          – Sản xuất an toàn;

          – Lao động sáng tạo;

          – 5S sẵn sàng;

          Tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh đầu năm 2019;

          Làm căn cứ đánh giá thành tích của đơn vị trên các mặt công tác: Lao động, sản xuất an toàn; cải tiến, sáng tạo trong công việc, nâng cao năng xuất lao động và thực hành tốt các tiêu chuẩn 5S.

Thời gian: 01/07/2019 – 31/12/2019.

          Hàng tháng ban 5S, ban ATLĐ tổ chức chấm điểm, kết thúc phong trào thi đua tổng hợp kết quả làm cơ sở đánh giá khen thưởng cho đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.