Lịch sử phát triển

Giới thiệu lịch sử phát triển Công ty.

Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì – tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, là Nhà máy Hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 04 tháng 11 năm 1959. Trải qua gần 62 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, Hóa chất Việt Trì đã phát triển cụ thể như sau:

Trong những năm gần  đây xã hội đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì. Những thành quả đạt được trong thời gian này được thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh, việc cải thiện một cách rõ rệt điều kiện làm việc và môi trường trong toàn Công ty.