Ngày đăng: 28 - 03 -2021

       Nhằm đẩy mạnh phát triển nghiên cứu và ứng dụng các mô hình, giải pháp kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực quản lý, sản xuất, ngày 25/3/2021 đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

       Tham gia lễ ký kết có Ông Văn Đình Hoan – Thạc sỹ QTKD, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; Ông Huỳnh Đăng Chính – PGS, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng với các đồng chí là viện trưởng, trưởng các bộ môn và thủ trưởng các phòng ban chức năng đến từ hai đơn vị.

Ông Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và
Ông Huỳnh Đăng Chính – Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội
ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị

       Theo đó, căn cứ vào khả năng, nguồn lực của mình, các bên thỏa thuận sẽ hỗ trợ nhau trong việc triển khai ứng dụng hóa các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu,… vào thực tiễn quản lý và sản xuất; trao đổi chuyên gia; đào tạo và cung ứng nhân lực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ kết nối nguồn lực; xây dựng chương trình, tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học phù hợp theo từng giai đoạn.