Ngày đăng: 14 - 02 -2020

Ngày 26/10/2018, tại Phú Quốc, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức Hội nghị Giao ban đại lý Quý IV nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách 09 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh quý IV và cả năm 2018. Hội nghị đã góp phần củng cố mối quan hệ khách hàng giữa Công ty và các đại lý, đồng thời kết nối các quan hệ hợp tác song phương và đa phương giữa các đại lý trong cùng hệ thống.

Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị)
Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, Công ty đã trao chứng nhận và thưởng cho các đại lý đạt danh hiệu: Top 05 đại lý có doanh thu cao nhất, Top 05 tiêu thụ nhiều loại sản phẩm nhất, Top 05 có sản lượng tiêu thụ NaOH cao nhất, Top 05 có sản lượng tiêu thụ HCl cao nhất và Top 05 có sản lượng tiêu thụ Javen cao nhất.

(Tổng Giám đốc Công ty trao chứng nhận và thưởng cho các đại lý)
(Tổng Giám đốc Công ty trao chứng nhận và thưởng cho các đại lý)