Ngày đăng: 14 - 02 -2020

Nhằm đánh giá kết quả tiêu thụ đại lý quý I, triểu khai kế hoạch quý II, ngày 29/03/2019, tại Việt Trì, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức Hội nghị Giao ban đại lý quý I năm 2019.

(Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị)
(Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị)

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung mới trong chính sách đại lý năm 2019 nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng của các đại lý.

Cũng tại Hội nghị, Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc Công ty đã trao chứng nhận Đại lý phân phối sản phẩm cho các đơn vị thương mại.

(Ông Văn Đình Hoan trao chứng nhận Đại lý cho các đơn vị thương mại)
(Ông Văn Đình Hoan trao chứng nhận Đại lý cho các đơn vị thương mại)