Ngày đăng: 18 - 05 -2022

Thực hiện nội dung kế hoạch hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Ngày 18 tháng 05 năm 2022, Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022.

Ông Phùng Quang Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Ông Phùng Quang Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; Ông Nguyễn Huy Thông – Ủy viên BTV Công đoàn Công thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. Về phía Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ có Ông Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ. Cùng với sự có mặt của 76 đại biểu là lãnh đạo Công ty, cán bộ quản lý và người lao động được bầu từ các công đoàn bộ phận, đại diện cho Người lao động trong Công ty.

Ông Văn Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến người lao động đưa ra tại Hội nghị

Ông Văn Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã có những phân tích đa chiều, nhằm giải đáp một cách thấu đáo các ý kiến người lao động đưa ra tại Hội nghị. Ông khẳng định rằng, còn rất nhiều khó khăn trước bối cảnh kinh tế – chính trị thế giới, nhưng Ban điều hành luôn lãnh, chỉ đạo để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất, gia tăng thu nhập và nâng cao đời sống cả về vật chất cũng như tinh thần cho người lao động.