Ngày đăng: 14 - 02 -2020

          Ngày 18/5/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có 78 đại biểu đại diện cho gần 400 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; Ban lãnh đạo Công ty; Ban chấp hành Công đoàn. Đến dự và chỉ đạo hội nghị còn có ông Nguyễn Gia Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Cán bộ Liên đoàn Lao động Tỉnh Phú Thọ.

          Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động. Năm 2018, dưới sự định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo cùng sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã đề ra với 1 số các chỉ tiêu nổi bật: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13% so với năm 2017; Doanh thu tăng 23,3%; Lợi nhuận tăng 27,7%; Lương bình quân của người lao động 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 5,4% so với năm 2017. Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tham khảo ý kiến cùa BCH Công đoàn khi thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động

          Hội nghị cũng đã thông qua các báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty về việc thực hiện Quy chế dân chủ; Thỏa ước LĐTT; Nội quy lao động; Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp đơn vị. Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động được quan tâm, năm 2018, người lao động được giảm giờ làm việc từ 48 giờ xuống 40 giờ/tuần, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca đảm bảo ATVSTP, đủ dinh dưỡng, tự chọn. Duy trì tổ chức việc thăm hỏi động viên người lao động khi ốm đau, tai nạn, gia đình khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị về các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Các ý kiến và kiến nghị của người lao động nêu ra tại hội nghị được đồng chí Tổng giám đốc giải đáp một cách thấu đáo, hài hòa giữa quyền lợi của Người lao động và Công ty.

          Hội nghị đã bầu ra Ban đối thoại định kỳ nhằm mang tiếng nói của Người lao động đến với Lãnh đạo Công ty.

          Kết thúc hội nghị, đồng chí Chủ tịch BCH Công đoàn Công ty lên phát động thi đua năm 2019 đến toàn thể CBCNV Công ty cùng nhau nỗ lực phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm để quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2019.

          Đồng chí Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích trong công tác Công đoàn, sản xuất kinh doanh năm 2018.

Một số hình ảnh tại hội nghị

(Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị do nam nữ công nhân lao động Công ty thể hiện)
(Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị do nam nữ công nhân lao động Công ty thể hiện)
(Các đại biểu tham dự hội nghị)
(Các đại biểu tham dự hội nghị)
(Ông Nguyễn Gia Tường - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại hội nghị)
(Ông Nguyễn Gia Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại hội nghị)
(Ông Văn Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến của người lao động)
(Ông Văn Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến của người lao động)
(Đại diện Phòng Bán hàng phát biểu tham luận về các giải pháp bán hàng trong năm 2019)
(Đại diện Phòng Bán hàng phát biểu tham luận về các giải pháp bán hàng trong năm 2019)
(BCH Công đoàn nhận cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2018)
(BCH Công đoàn nhận cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2018)
(Tổng giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Vũ Việt Phương - Tổ trưởng tổ HCl, NM Hóa chất I)
(Tổng giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Vũ Việt Phương – Tổ trưởng tổ HCl, NM Hóa chất I)