Ngày đăng: 01 - 11 -2023

BÀI DỰ THI

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

 lần thứ VIII, năm 2023

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thái

Bút danh: Ngọc Thái

Năm sinh: 1982

Chức danh, đơn vị công tác: Đảng viên Chi bộ Kinh tế, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Số điện thoại: 0963318866

Email: thainn@vitrichem.vn

Tác phẩm: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

     Hồ Chí Minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta. Con người, cuộc đời, sự nghiệp của Người luôn là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo.

     Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ chính trị (khóa XII) ban hành chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đảng bộ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, chi bộ Khối Kinh tế đã kịp thời triển  khai nội dung các văn bản chỉ đạo, đồng thời tuyên truyền, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Phong trào đã có ý nghĩa rất quan trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của từng đảng viên và có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn của đơn vị. Nói về phong cách của Người là một lĩnh vực rất rộng lớn, bao gồm: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị… Trong đó Người luôn đề cao phong cách nói đi đôi với làm, đây là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời. Tư tưởng của Người về “Nói đi đôi với làm” được thể hiện ở 3 điểm:

     Một là, nói phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không được xuyên tạc sự thật. Cán bộ, Đảng viên phải nắm vững đường lối cách mạng của Đảng để thực hiện cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng. Phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng để có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Văn Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến người lao động đưa ra tại Hội nghị Đại biểu NLĐ năm 2022

     Hai là, không được hứa mà không làm, lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. “Làm” ở đây chính là hành động, là hoạt động thực tiễn, là tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Người cho rằng, với trình độ giác ngộ và dân trí ngày càng cao, không phải cứ nghe cán bộ nói là quần chúng sẽ làm theo mà họ xem việc cán bộ làm. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thật thà nhúng tay vào việc”.

     Ba là, nói đi đôi với làm, không được “nói một đàng làm một nẻo”. Theo Bác, lời nói phải đi đôi với việc làm, nói được làm được, sẽ mang lại hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Khi đề ra công việc phải tránh cách nói chung chung, đại khái và khó hiểu. Khi nói cần phải cụ thể, thiết thực, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, nói trước làm trước, không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Nếu chính mình tham ô mà bảo người liêm khiết, mình không làm việc nhưng hô hào người khác làm việc thì không được. Nếu nói rằng phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, mà bản thân lười biếng, không hoàn thành những công việc được giao, luôn tìm cách tham ô tiền của Nhà nước và nhân dân; sống xa hoa, lãng phí….thì những lời nói đó sẽ không có tác dụng giáo dục.

     Tư tưởng này đã được chi bộ cùng các cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc, trong công việc luôn nêu cao tinh thần tự giác, nêu gương trong việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và đoàn thể phát động. Để thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, chi bộ đã có kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chi ủy, nhiệm vụ cụ thể đến các đồng chí cán bộ, đảng viên chi bộ. Mỗi công việc đều được xác định rõ mục đích, yêu cầu, lộ trình, khối lượng và chất lượng. Đồng thời, khi giao nhiệm vụ luôn đi sâu bám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện những công việc đề ra, không làm theo lối quan liêu, giao việc xong phó mặc cho người thực hiện.

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Công ty  Cổ phần Hóa chất Việt Trì (19/5/1961 – 19/5/2022)

     Hằng năm, các đồng chí đảng viên chi bộ đều được tham gia các buổi học tập chính trị, học nghị quyết TW Đảng. Bên cạnh đó, chi bộ luôn kêu gọi đảng viên nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kỹ những nội dung cơ bản, cốt lõi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, khi đã nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,  chi bộ đã đẩy mạnh đã công tác tuyên truyền tới đồng nghiệp và người thân.

     Bản thân mỗi cán bộ đảng viên chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng, dù ở bất cứ cương vị nào thì mỗi đồng chí luôn làm tốt công việc của mình, xác định bản thân là tấm gương đi đầu thực hiện “nói đi đôi với làm”, tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong công việc. Trong năm vừa qua, đơn vị khối Kinh tế có 95% cán bộ đảng viên đạt danh hiệu lao động tiến tiến, 03 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, 05 đồng chí được khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, là chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

     Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tư tưởng “ Nói đi đôi với làm” có ý nghĩa quan trọng đến từng đảng viên và cán bộ của chi bộ Khối Kinh tế. Từ đó tác động trực tiếp và sâu rộng đến công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Dù những kết quả đạt được của chi bộ còn khiêm tốn, nhưng đó là minh chứng cho những quyết tâm, nổ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, cán bộ chi bộ khối Kinh tế góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đoàn kết, đạt được nhiều thành quả trong việc sản xuất kinh doanh.

     Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống truyền thanh và trang tin, bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát và phương châm thi đua “Tuân thủ – An toàn  Khẩn trương – Hiệu quả” được Công ty đưa ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các buổi họp, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị, tuyên truyền trực quan hình ảnh. Kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên, cộng tác viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức và khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chi bộ khối  khối Kinh tế sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, xứng đáng là “Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hàng đầu Việt Nam” của ngành Hóa chất Việt Nam ./.