Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, Nhà máy Hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam, được khởi công xây dựng năm 1959, chính thức đi vào sản xuất từ năm 1961. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem) đã có sự phát triển bền vững, luôn là doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản có vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

Tập thể lãnh đạo và CBCNV Vitrichem luôn đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, chủ động, tích cực phát triển sản xuất kinh doanh. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là trách nhiệm đầu tiên mà chúng tôi phải hoàn thành. Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm vừa là mục tiêu, vừa là động lực để Công ty tiếp tục phát triển.

Sự phát triển của Vitrichem luôn song hành cùng với sự phát triển của khách hàng. Những chính sách của Công ty đều nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao và giá cả hợp lý nhất. Hiện nay, Vitrichem đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng khắp trên toàn quốc. Các mối quan hệ khách hàng được xây dựng trên cơ sở hợp tác, bình đẳng và cùng phát triển. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước với mục tiêu cùng nhau phát triển bền vững.

Vitrichem luôn luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Do đó, chúng tôi không ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm cải tạo, gìn giữ và phát huy môi trường sống tại doanh nghiệp cũng như trong cộng đồng. Từ nhận thức đó, Vitrichem luôn ứng dụng các đề tài sáng kiến mới, các công nghệ tiên tiến, công nghệ “ Xanh”, “ Sạch” thân thiện với môi trường để đạt được các mục tiêu xã hội mà chúng tôi đã đề ra. Vitrichem  đã vinh dự được nhận giải thưởng Cúp Vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng nhờ những nỗ lực trong công tác đầu tư thiết bị, công nghệ góp phần làm sạch môi trường.

Hoạt động xã hội, từ thiện đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của Vitrichem. Những đóng góp vì cộng đồng của Công ty sẽ ngày càng thắp sáng lên ngọn lửa tình thương, khơi dậy lòng nhân ái vốn đã là truyền thống của mỗi người dân Việt Nam. Truyền thống này sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trên suốt chặng đường phát triển, làm tiền đề cho sự phát triển của Vitrichem trong thời gian tới, đưa Vitrichem  ngày càng vững bước trên con đường tiến tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp sản xuất Hóa chất cơ bản hàng đầu Việt Nam.

Mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo là, đưa Công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản hàng đầu Việt Nam, hội nhập nhanh vào thị trường khu vực và thế giới, góp phần đưa nước ta trở thành nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã đề ra.