Giá trị cốt lõi

          Những giá trị cốt lõi của VITRICHEM chính là những cam kết cũng như mong muốn của Lãnh đạo, toàn thể CBCNV. Những giá trị này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của VITRICHEM. Giá trị cốt lõi đó là: Tuân thủ – Chính trực – Trách nhiệm – Sáng tạo – Chất lượng.

– Tuân thủ: Mọi người của VITRICHEM luôn luôn tuân thủ luật pháp, tuân thủ các quy định của Công ty và Bộ quy tắc ứng xử VHDN của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;

–  Chính trực: Toàn thể CBCNV của VITRICHEM luôn trung thực với bản thân, trung thực với công việc và cuộc sống; luôn có chính kiến; suy nghĩ và hành động theo chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh;

–  Trách nhiệm: Trách nhiệm với công việc, với bản thân, đồng nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng xã hội;

– Sáng tạo: Mọi người của VITRICHEM luôn không ngừng học hỏi nhằm đổi mới, sáng tạo, luôn thay đổi quy trình làm việc hiệu quả, thực hiện Slogan “ Thay đổi từ cách nhìn” và tạo môi trường làm việc thúc đẩy sự cải tiến;

– Chất lượng: Trong suốt chặng đường hoạt động, VITRICHEM tự hào luôn được tín nhiệm và đồng hành bởi các đối tác trong và ngoài nước. Chất lượng sản phẩm và  dịch vụ là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. VITRICHEM cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, hiệu quả và an toàn nhằm giữ gìn và phát huy uy tín, thương hiệu.