Nhằm đảm bảo an toàn hóa chất, nâng cao kiểm soát và chất lượng sản phẩm dịch vụ khi cung cấp, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì sẵn sàng giao hàng theo yêu cầu của khách hàng. Chất lượng dịch vụ của chúng tôi dựa theo các yếu tố sau:

           – Đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển, giao hàng Hóa chất;

           – Phương tiện có giấy phép vận chuyển theo quy định của pháp luật, năng lực vận chuyển đa dạng ở các mức khối lượng khác nhau;

           – Lái xe và người áp tải hàng được huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ, đảm bảo yêu cầu cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và thẻ an toàn lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

            – Phương tiện, téch chứa, phụ kiện giao hàng, trang bị bảo hộ đầy đủ, đảm bảo chắc chắn, an toàn trong quá trình vận chuyển và giao hàng hóa chất;

            – Hỗ trợ khách hàng huấn luyện an toàn trong sử dụng vận hành các sản phẩm hóa chất, cung cấp và cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hóa chất.