Ngày đăng: 16 - 06 -2020

Ngày 13/6/2020 Cổ phần Hóa chất Việt Trì  đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Đồng chí Văn Đình Hoan Bí thư ĐU, Tổng Giám đốc Công ty và Đồng chí Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch công đoàn chủ trì hội nghị.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, Đồng chí Phùng Quang Vinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, Đồng chí Lê Công Luận Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì và 75 đại biểu đại diện cho 415 CBCNV Công ty.

Đồng chí Văn Đình Hoan chủ trì hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan đến NLĐ, thực hiện Nội quy lao động, TƯLĐTT; tổng hợp kết quả Hội nghị NLĐ cấp phòng ban, nhà máy, xưởng…

Năm 2019 tình hình kinh tế của thế giới không ổn định đã ảnh hưởng tiêu cực thị trường hoá chất cơ bản. Giá xút trên thị trường châu Á giảm mạnh so với năm 2018 làm cho giá xút trong nước giảm theo. Giá bán xút lỏng bình quân của công ty giảm 24% số với năm 2018.

Trước những khó khăn đó Ban điều hành công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Với những biện pháp cụ thể, quyết liệt, trong năm 2019 công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, giữ vững thu nhập, việc làm ổng định cho NLĐ. Năm 2019 Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị về các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Các ý kiến và kiến nghị của người lao động nêu ra tại hội nghị được đồng chí Tổng giám đốc giải đáp một cách thấu đáo, hài hòa giữa quyền lợi của Người lao động và Công ty.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường phát biểu tại Họi nghị

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Phú Cường – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty trong năm 2019. Đồng thời Đồng chí động viên Ban lãnh đạo Công ty cùng tập thể NLĐ, phấn đấu khắc phục các tồn tại, hạn chế, ra thi đua sáng tạo trong mọi lĩnh vực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Huy Thông trao bằng khen  của công đoàn Tập đoàn HCVN cho các lao động có thành tích xuất sắc