Ngày đăng: 01 - 11 -2023

BÀI DỰ THI

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

 lần thứ VIII, năm 2023

 

Tác giả: TRỊNH THỊ THÚY NGA

Bút danh: Thúy Nga

Năm sinh: 1988

Chức danh, đơn vị công tác: Đảng viên Chi bộ Hành chính – Tổng hợp, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Số điện thoại: 0397911236

Email: info@vitrichem.vn

Tác phẩm: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN

     Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Trải qua 93 năm phát triển và lớn mạnh không ngừng của Đảng cộng sản Việt Nam, vai trò của công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng nói chung, trong doanh nghiệp nói riêng có ý nghĩa quan trọng – sống còn, cần được chú trọng đẩy mạnh và nâng cao, trong đó có ý thức, trách nhiệm không nhỏ của người đảng viên. Từ nhận thức này, với đặc thù công tác trong ngành công nghiệp hoá chất, tôi luôn suy nghĩ đến việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi người đảng viên để xây dựng một nền móng vững chắc duy trì sự lớn mạnh và phát triển của Đảng trong giai đoạn hội nhập Quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Công tác xây dựng Đảng phải xuất phát từ suy nghĩ và hành động cụ thể của mỗi đảng viên:

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều đầu tiên là tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Dù ở bất kỳ cương vị hay hoàn cảnh nào, trong công việc hay sinh hoạt hàng ngày người đảng viên cũng phải thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu qua việc: Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Quy định về 19 Điều đảng viên không được làm. Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nếp sống văn hóa Doanh nghiệp, văn hóa ứng xử, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Từ đó chủ động tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các quần chúng tại đơn vị công tác cũng như những người dân nơi đảng viên sinh sống để nhân rộng hơn một môi trường sống lành mạnh và tích cực. Mọi người đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Điều thứ hai là tính chủ động và tích cực trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lấy Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Cùng tuyên truyền và học tập gương người tốt, việc tốt quanh mình để ngày một nhân rộng, tạo ra một xã hội dân chủ, văn minh.

Đồng chí Phùng Khánh Tài – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và Đồng chí Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vinh danh

 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đạt Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh năm 2023

Điều thứ ba là tính mạnh dạn và chủ động trong tự phê bình và phê bình của người đảng viên. Mạnh dạn và chủ động báo cáo ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc chất vấn trong phạm vi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng mình tham gia sinh hoạt khi thấy có vi phạm hoặc những biểu hiện sai trái trên tinh thần trách nhiệm xây dựng chân tình và cởi mở. Tôn trọng và lĩnh hội ý kiến của quần chúng nhân dân góp ý cho đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, từ đó mỗi cán bộ đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng để hoàn thiện mình, góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, được nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Tiếp đến là công tác chăm lo cho lớp trẻ, bồi dưỡng cho họ kế tiếp, bổ sung vào lực lượng của Đảng để Đảng ta không ngừng lớn mạnh về lượng và chất. Công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng lớp trẻ kế cận là rất cần thiết như di chúc của Bác đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Trên cơ sở đó, người đảng viên đi trước tích cực giúp đỡ và kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, theo dõi quá trình phấn đấu của quần chúng trước, trong khi kết nạp và chuyển Đảng chính thức để họ trưởng thành về mọi mặt nhất là nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Cùng với đó là hoạt động bài bản, hiệu quả của Tổ chức cơ sở Đảng:

Xây dựng chương trình công tác toàn khóa theo Nghị quyết của các cấp, từ đó xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng là then chốt. Công tác xây dựng Đảng tốt, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm. Có họp kiểm điểm, đánh giá những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, cách khắc phục, thời gian khắc phục.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn ngừa và xử lý. Quá trình kiểm tra, giám sát phải nghiêm túc, đúng quy định. Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát để rút ra những ưu khuyết điểm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Có cơ chế khen thưởng và xử lý kỷ luật rõ ràng đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên một cách công bằng, khách quan.

Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên phải được thực hiện thường xuyên, hệ thống và bài bản. Từ đó kịp thời nắm bắt và giúp đỡ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện gương đảng viên tiêu biểu điển hình trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống để nhân rộng biểu dương khen thưởng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, xử lý kịp thời những vi phạm theo quy định.

Công tác xây dựng Đảng được xuất phát từ suy nghĩ, hành động của người đảng viên và sự lãnh đạo đúng đắn của Tổ chức cơ sở Đảng sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng cộng sản Việt Nam phát triển lớn mạnh cả về lượng và chất. Vững bước trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.