>  Sản phẩm  >  Giới thiệu các sản phẩm  >  Xút lỏng
Xút 32%

1. Phạm vi áp dụng

TCCS 01-2: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Natri hyđroxyt kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn từ thiết bị trao đổi ion Membrane tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì.

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Công thức phân tử: NaOH

Khối lượng phân tử: 40

Các chỉ tiêu chất lượng của Natrihyđroxyt kỹ thuật phải phù hợp với quy định trong bảng sau:

T.T.

TÊN CHỈ TIÊU

MỨC CHẤT LƯỢNG

Tính bằng

Tính bằng g/l

1.

Ngoại quan

Chất lỏng trong

2.

Hàm lượng Natrihyđroxyt (NaOH)

(32±0,5)%

412÷440

3.

Hàm lượng Sắt

≤ 1,5 ppm

≤ 0,0015

4.

Hàm lượng Natriclorua (NaCl)

≤ 100 ppm

≤ 0,1

5.

Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC

1,330÷1,350

3. Ứng dụng:

- NaOH được dùng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, sơn, sản xuất giấy, công nghệ lọc dầu, công nghệ dệt nhuộm, thực phẩm, xử lý nước, sản xuất các loại hóa chất đi từ xút như: Silicat Natri, Al(OH)3, chất trợ lắng PAC, tơ sợi nhân tạo;

- Trong công nghiệp hoá chất, dược: Sản xuất các sản phẩm hoặc bán sản phẩm chứa gốc Sodium như: Sodium phenolate (sản xuất thuốc Aspirin), Sodium hypochlorite (Javen) làm chất tẩy trắng, khử trùng….