>  Sản phẩm  >  Giới thiệu các sản phẩm  >  Xút lỏng
Xút lỏng (NaOH) 30%

Xút lỏng 30%

1. Tiêu chuẩn chất lượng:

TCCS 01-1: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Natrihyđroxyt kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn từ thiết bị trao đổi ion diaphragm, điện cực Titan tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

2. Đặc tính kỹ thuật:

Công thức phân tử: NaOH

Khối lượng phân tử: 40

Các chỉ tiêu chất lượng của Natrihyđroxyt kỹ thuật phải phù hợp với quy định trong bảng sau:

T.T.

TÊN CHỈ TIÊU

MỨC CHẤT LƯỢNG

Tính bằng %

Tính bằng g/l

1

Ngoại quan

Chất lỏng trong, màu hơi tím xanh

2

Hàm lượng Natrihyđroxyt (NaOH)

30÷32

410÷450

3

Hàm lượng Natricacbonat (Na2CO3)

≤ 1

≤ 13

4

Hàm lượng Natriclorua (NaCl )

≤ 5

≤ 70

5

Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC


1,357÷1,385


3. Ứng dụng:

- NaOH được dùng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, sơn, sản xuất giấy, công nghệ lọc dầu, công nghệ dệt nhuộm, thực phẩm, xử lý nước, sản xuất các loại hóa chất đi từ xút như: Silicat Natri, Al(OH)3, chất trợ lắng PAC, tơ sợi nhân tạo;

- Trong công nghiệp hoá chất, dược: Sản xuất các sản phẩm hoặc bán sản phẩm chứa gốc Sodium như: Sodium phenolate (sản xuất thuốc Aspirin), Sodium hypochlorite (Javen) làm chất tẩy trắng, khử trùng….