>  Sản phẩm  >  Giới thiệu các sản phẩm  >  Javen
Javen 7%
1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 04-1: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm dung dịch Javen được sản xuất tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Công thức phân tử: NaClO

Khối lượng phân tử: 74,45

Các chỉ tiêu chất lượng của NaClO phải phù hợp với mức quy định trong bảng sau:

T.T

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

MỨC CHẤT LƯỢNG

1

Ngoại quan


Chất lỏng trong, hoặc màu vàng nhạt

2

Hàm lượng Clo hữu hiệu (Cl*)

g/l

80±5

3

Hàm lượng Xút dư (NaOH)

g/l

7±2

4

Tỷ trong ở 25oC


1,115± 0,01


3. Ứng dụng:

- Javen được sử dụng làm chất tẩy màu, vết mốc, mực, nhựa cây cho đồ dùng bằng vải sợi. Tẩy trắng đồ men sứ …

- Javen dùng trong khử trùng làm sạch nước sinh hoạt, sát trùng nhà ở, bệnh viện , nhà vệ sinh.

- Javen được sử dụng trong ngành giấy - dệt nhuộm