>  Sản phẩm  >  Giới thiệu các sản phẩm  >  Clo lỏng
CLo lỏng

1. Tiêu chuẩn sở sở:

TCCS03: 2014/HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Clo lỏng, sản xuất tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Công thức phân tử: Cl2

Khối lượng phân tử: 70,906

Các chỉ tiêu chất lượng Clo lỏng của phải phù hợp với mức quy định trong bảng sau:

T.T.

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

MỨC QUY ĐỊNH

1

Hàm lượng Clo (Cl2)

%

≥ 99,50

2

Hàm lượng nước

%

≤ 0,05

3. Ứng dụng:

- Clo được dùng rộng rãi trong sản xuất giấy, khử trùng, thuốc nhuộm, thực phẩm, thuốc trừ sâu, sơn, sản phẩm hóa dầu, chất dẻo, dược phẩm, dệt may, dung môi và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác;

- Ngoài ra còn được sử dụng cho các thiết bị làm mát, chất làm sạch, nước và xử lý nước thải;

- Clo cũng được dùng trong sản xuất các clorat, clorofom, tetraclorua cacbon và trong việc chiết xuất brôm.