>  Tin tức và Sự kiện
Lế dâng hương Quốc tổ tại Đền Hùng của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và các đối tác thương mại năm 2018

Vào ngày 17/01/2018 (tức 01/12 năm Đinh Dậu), tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì cùng các khách hàng thương mại tổ chức Lễ dâng hương Quốc tổ tưởng niệm các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.


(Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đọc bản báo công tại Lễ dâng hương)


(Lãnh đạo các Công ty chụp ảnh lưu niệm)