Tin tức và Sự kiện
Nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các khách hàng và tạo sân chơi bổ ích, động viên tinh thần thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho CBCNV. Ngày 24/08/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã tổ chức Giải giao hữu bóng đá tranh cúp Tam Hùng.
Trang:  
Video
Liên kết