Tin tức, sự kiện của Công ty
CÔNG TY CP HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ THÔNG BÁO về việc tăng vốn điều lệ
Công ty CP Hoá chất Việt Trì thông báo về việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 18 tháng 7 năm 2013.
Công ty CP Hoá chất Việt Trì thông báo về việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 18 tháng 7 năm 2013. Tăng vốn điều lệ lên 78.487.720.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).
Số lượt đọc:  22  -  Cập nhật lần cuối:  19/07/2013 02:16:52 PM
Video
Liên kết