Tin tức, sự kiện của Công ty
Công ty CP Hóa chất Việt Trì thông báo :
ông Đào Quang Tuyến - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 03 năm 2013.
Thông báo thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc

Công ty CP Hóa chất Việt Trì có nhu cầu tuyển nhân viên:

Liên kết
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ 
Phố Sông Thao, Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 
ĐT: (0210) 3911 696 | Fax: 0210.3911.512
Email: info@vitrichem.vn