Thành tích đạt được
Thành tích đạt được trong năm 2010 - 2015
Thành tích đạt được năm 2010 - 2015
1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Cờ thi đua

Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 15/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 86/QĐ-HCVT ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì.

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 89/QĐ-HCVT ngày 27/12/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 87/QĐ-HCVT ngày 06/01/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì

2013

Cờ Thi đua

Quyết định số 193/QĐ-BCT ngày 08/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2013

Cờ Thi đua

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

2014

Cờ Thi đua của Chính phủ

Quyết định số /QĐ-TTg ngày / /2014 của Chính phủ.

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Bằng khen

Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 về việc tặng Bằng khen cho các Doanh nghiệp và Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Thọ năm 2012.

2011

Bằng khen

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

2011

Huân chương độc lập Hạng ba

Quyết định số 653/QĐ-CTN ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Nước

2012

Bằng khen

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

2013

Bằng khen

Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

2014

Bằng khen

Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

2014

Bằng khen

Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 09/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượt đọc:  104  -  Cập nhật lần cuối:  12/08/2015 10:11:10 AM
Video
Liên kết