Axit Chlohydric
Axít HCl 35%
AXIT CLOHYĐRIC 35%

1.Tiêu chuẩn cơ sơ

TCCS 02-3: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì.

AXIT CLOHYĐRIC 35%

1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 02-3: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì.

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Công thức phân tử: HCl

Khối lượng phân tử: 36,46

Các chỉ tiêu chất lượng của Axit Clohyđric 35% phải phù hợp với mức quy định trong bảng sau:

T.T

TÊN CHỈ TIÊU

Đ. VỊ

MỨC CHẤT LƯỢNG

1

Ngoại quan


Chất lỏng trong

2

Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC


1,161± 0,005

3

Hàm lượng axit clohyđric (HCl)

%

35 ± 2

4

Hàm lượng Sắt, (qui về Fe+3)

ppm

≤ 10

5

Hàm lượng Clo tự do

ppm

≤ 40

3. Ứng dụng:

Axit HCl có nhiều công dụng trong các ngành công nghiệp cũng như sinh học:
- Dùng trong công nghiệp sản xuất các hợp chất vô cơ

- Tẩy rỉ kim loại trước khi hàn

- Dùng để xử lý nước (kiểm soát và trung hòa độ pH, tái sinh bằng cách trao đổi ion)

- Dùng trong công nghiệp khai thác dầu

- Dùng trong công nghiệp sản xuất thực phẩm

- Dùng trong công nghiệp thuộc da nhuộm, mạ điện, tổng hợp hữu cơ…
Số lượt đọc:  7877  -  Cập nhật lần cuối:  01/07/2015 05:21:54 PM
Video
Liên kết