Axit Chlohydric
Axít HCL 32%

1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 02-2:2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì.


1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 02-2:2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì.

2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Công thức phân tử: HCl

Khối lượng phân tử: 36,46

Các chỉ tiêu chất lượng của Axit Clohyđric 32% phải phù hợp với mức quy định trong bảng sau:

T.T

TÊN CHỈ TIÊU

Đ. VỊ

MỨC CHẤT LƯỢNG

1

Ngoại quan

Chất lỏng trong

2

Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC

1,155 ± 0,005

3

Hàm lượng axit clohyđric (HCl)

%

32 ± 1

4

Hàm lượng Sắt, ( qui về Fe+3)

ppm

≥ 10

5

Hàm lượng Clo tự do

ppm

≥ 40


3.Ứng dụng:

Axit HCl có nhiều công dụng trong các ngành công nghiệp cũng như sinh học:
- Dùng trong công nghiệp sản xuất các hợp chất vô cơ

- Tẩy rỉ kim loại trước khi hàn

- Dùng để xử lý nước (kiểm soát và trung hòa độ pH, tái sinh bằng cách trao đổi ion)

- Dùng trong công nghiệp khai thác dầu

- Dùng trong công nghiệp sản xuất thực phẩm

- Dùng trong công nghiệp thuộc da nhuộm, mạ điện, tổng hợp hữu cơ…


Số lượt đọc:  1682  -  Cập nhật lần cuối:  25/07/2015 09:45:20 AM
Video
Liên kết