Thông báo
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN NĂM 2015
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN NĂM 2015

Ngày 27 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tới dự Đại hội có Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT, Ông Văn Đình Hoan - UV HĐQT - Tổng giám đốc và cổ đông của Công ty.

Đại hội thông qua Báo cáo SXKD năm 2014 và Kế hoạch sxkd năm 2015.

Đại hội bầu bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Hoàn - thành viên HĐQT, ông Phạm Ngọc Hoàn thôi thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2015.

Xem nội dung NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN NĂM 2015

Số lượt đọc:  154  -  Cập nhật lần cuối:  04/05/2015 09:17:53 AM
Video
Liên kết