CBTT: 24, 48, 72h, họp ĐHCĐ, khác
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu


Số lượt đọc:  134  -  Cập nhật lần cuối:  29/10/2016 11:41:24 AM
Video
Liên kết