CBTT: 24, 48, 72h, họp ĐHCĐ, khác
Thông báo ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Tải Thông báo tại đây
Số lượt đọc:  52  -  Cập nhật lần cuối:  08/12/2019 12:41:29 PM
Video
Liên kết