Ngày đăng: 27 - 04 -2021

       Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem) có kế hoạch mua sắm Phần mềm quản lý. Chúng tối đang tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty.

       Nếu công ty của bạn quan tâm và có khả năng cung cấp, vui lòng điền đầy đủ thông tin và hoàn thành bảng câu hỏi dưới đây.

       Hồ sơ gồm 01 bản chính và 02 bản sao, được đựng trong phong bì dán kín có niêm phong, gửi đến Công ty chúng tôi trước 17h00 ngày 10 tháng 5 năm 2021, theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

       Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh phú Thọ

       Người tiếp nhận: Bà Lê Thị Minh Hoa – Kế toán trưởng

       Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hoaltm@vitrichem.vn để được giải đáp rõ hơn.

     Để tránh nghi ngờ, thông báo này không cấu thành bất kỳ đề nghị hợp đồng, lời hứa ràng buộc hoặc đảm bảo kinh doanh nào của Vitrichem. Việc bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu nêu trên cũng như việc phản hồi của bạn đối với thông báo này sẽ không tạo ra bất kỳ lời hứa hoặc đảm bảo nào của Vitrichem rằng bạn sẽ được mời tham gia vào quá trình mua sắm được đề cập ở trên.

 1. Vui lòng cung cấp thông tin sau của công ty bạn.

Tên Công ty:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Người liên hệ:

Chi tiết liên hệ:

 1. Mô tả ngắn gọn về trình độ và kinh nghiệm của công ty bạn trong việc cung cấp dịch vụ, đồng thời cung cấp hồ sơ công ty và sơ đồ tổ chức.
 2. Bảng câu hỏi. Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây:

      Câu hỏi 1: Công ty của bạn có dự án/ hợp đồng trước đây về việc cung cấp phần mềm quản lý của các doanh nghiệp sản xuất ?

 1. Không

Nếu có,vui lòng cung cấp cho chúng tôi ít nhất 02 bản sao công chứng hợp đồng tương tự đã thực hiện và biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng trong thời gian 3 năm trở lại đây.

      Câu hỏi 2 : Công ty của bạn có quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm dự định sẽ cung cấp hay không ?

 1. Không

Nếu có, vui lòng cung cấp cho chúng tôi bản sao có công chứng của các tài liệu liên quan.

      Câu hỏi 3: Phần mềm của Công ty bạn có thể linh hoạt điều chỉnh (tăng/ giảm các phân hệ) theo yêu cầu của khách hàng được không ?

 1. Không

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn gọn.

      Câu hỏi 4: Hoạt động bảo trì và chăm sóc khách hàng của Công ty bạn được tổ chức như thế nào ?

 1. Có bộ phận chuyên trách
 2. Theo dự án
 3. Phương thức khác

Vui lòng mô tả ngắn gọn.

      Câu hỏi 5: Công ty bạn có đội ngũ nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm về chuyển giao và đào tạo sử dụng phần mềm ?

 1. Không

Nếu có, vui lòng gửi danh sách và các chứng chỉ.

      Câu hỏi 6: Công ty của bạn có thể cho chúng tôi khảo sát một dự án cung cấp phần mềm đã thực hiện với một doanh nghiệp tương tự ?

 1. Không

Nếu có, vui lòng cung cấp địa điểm khảo sát.

      Câu hỏi 7 : Công ty của bạn có Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001 hoặc tương đương, có hiệu lực và hiện đang được sử dụng hay không.

 1. Không

Nếu có, vui lòng gửi tất cả các tài liệu liên quan.

             Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin mà bạn cung cấp. Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được trả lại.

File thông báo: https://drive.google.com/file/d/19eYdx14rrfKxV4SVpV2PD6hygt1D2adI/view?usp=sharing